Volimetrik Dozajlamalar(Besleyiciler)

VOLUMETRİK DOZAJLAMA NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?
Gravimetrik dozajlamadan en belirgin farkı prosesin içinde tartımın olmamasıdır. Gramaj kontrolü yerine sabir bir devirde dönen bir besleme vidası vardır.

Projenin başında malzeme yoğunluğuna göre ve istenen besleme miktarına göre(kg) besleme vidası tasarlanır. Daha sonra yoğunluğa göre "ne kadar hacimde bir vida adımının verilen zaman sonunda istenen kg vereceği" hesaplanır ve sistem buna göre sabit bir devirde çalışır.

-Devir sabit olduğu için malzeme yoğunluğundaki küçük farklar bile besleme miktarını etkiler. Bu da kaba bir tartım anlamına gelir(Yaklaşık %10' luk bir hassasiyette çalışır. Bu oran gravimetrik dozajlamada %0,2 civarındadır.
-Maliyeti garavimetrik 'e göre düşüktür. Genelde tercih edilmesindeki en önemli sebep budur.
-Gravimetrik' e göre daha eski bir yöntemdir. Dolayısıyla daha fazla bilinir.
-SONUÇ OLARAK: Gravimetrik yöntem yeni ve hassas bir yöntemdir. Sürekli tartım olduğu için besleme miktarı sürekli denetlenir ve ayarlanır. Hassas ve hammadde tüketiminin önemli olduğu proseslerde kesinlikle gravimetrik yöntem tercih edilmelidir.

GALERİ