Statik İle Dinamik Tartım Farkı Nedir?

STATİK TARTIM İLE DİNAMİK TARTIM ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Tartım endüstrisine bakarsak herkesin bir terazi yapmanın ve denemenin kolay olduğunu düşündüğünü görürüz. Birçok durumda bunu değiştiren çizgi ise gösterilen ağırlık değerinin doğru ve tekrarlanabilir olduğunun ispat edilmesini garanti altına alan Ağırlık ve Ölçü Sertifikasyonlarıdır. CheckWeigher statik bir terazi olmadığı için, statik teraziler için geçerli olan Ağırlık ve Ölçü kuralları uygulanmaz. Bu sebepten dolayı iyi ve uygun bir CheckWeigher’i anlamak zor olabilir.

Doğruluk üzerine Katı kurallar olmaksızın şirketler istedikleri hassasiyeti iddia etmekte ve istedikleri sonuçları almayı başardıkları yolla testlerini yapmakta özgürdürler. Doğru CheckWeigher ‘e sahip olmayan bazı firmalar ya da ortalamalı çalışarak hızlı çevrim süresi olan bir indikatör ile, bir fotoseli ve bir konveyörü olan bazı firmalar statik temel kullanarak maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar. Fakat statik temelli sistemlerin çoğu hareket halindeki tartım için tasarlanmamıştır. Sabit titreşim ve terazinin üzerine gelen paketteki hareketli yük, yük hücrelerin şiddetli bir şekilde salınmasına sebep olmaktadır. Bu hareket yanlış tartıma yâda yük hücresinin zarar görmesine sebep olabilir. CheckWeigher 1 sn.den daha az bir sürede doğru ağırlık değerini elde etmelidir. Genellikle statik olarak kullanılan teraziler hızlı bir cevap verme süresine ihtiyaç duymazlar ve birkaç saniyeye varan oldukça yüksek yerine gelme sürelerine sahiptirler. Ortalama alan indikatörler hareket halindeki yükten dolayı meydana gelen bozucu dinamik etkilerle başa çıkamazlar.

GALERİ