Statik Elektrik ve Etkenler.

Static Electrikte Göz Önüne Alınması Gereken Etkenler

Cismin Tipi
Bazı cisimler diğerlerine göre elektrik yüklenme konusunda nispeten daha uygundurlar.Bir cismin triboelektrik serilerindeki göreli pozisyonu materyalin temasta bulunduğu diğer materyale bağlı olarak negatif veya pozitif elektrik yükleneceğini belirler.

Nem Oranı
Genelde çevrenin kuru olması daha yüksek seviyede statik yüklenmeye, nem oranının yüksek olması ise daha düşük seviyede statik yüklenmeye yol açar. Göreceli olarak su pek çok plastiğe göre çok daha iyi bir elektrik iletkenidir.Atmosferik nem , çevredeki tüm yüzeylerde küçük miktarlarda su depolanmasına yol açar ve bu nedenle cisimlerin yüzeylerindeki elektrik yükleri nem vasıtasıyla toprağa geçme eğilimi gösterirler.

Tekrarlama
Sürtünme veya izole etme gibi tekrarlanan faaliyetler o cisimdeki yüklenme seviyesini arttıracaktır. Örneğin, bir teflon merdane üzerinde hareket eden bir plastiğin, merdanenin her bir rotasyonundan sonra yüzeyindeki elektrik yükü artacaktır.

Pil Etkisi
Elektrik yüklü çeşitli maddelerin birleştirilmesi, çok yüksek elektrik yüklenmesine yol açabilir. Örneğin; nispeten düşük yüzey elektrik yüklenmesine sahip plastik tabakalar,üst üste yığıldığında veya sarıldığında çok yüksek voltajlar üretebilirler.

Isı Değişikliği
Soğuyan bir cisim elektrik üretmeye eğilim içerisindedir.Aslında soğutma işlemi o cismin tamamında net bir elektrik yüklenmesi anlamına gelir.Eğer cisim çok iyi bir yalıtkansa ,iç statik yükü uzun bir süre muhafaza edilebilir.Bununla birlikte zaman içinde bu yük normal olarak bir yüzey statik yükü haline gelene kadar yüzeye akmaya devam eder.Bunun bir örneği de görünüşte sıcakken nötr olan fakat soğutulduğunda büyük bir yüzey yüküne sahip olan enjeksiyon kalıbıdır

GALERİ