Statik Elektriğin Üretilmesi

STATİK ELEKTRİĞİN OLUŞABİLMESİ İÇİN SEBEPLER.
Statiğin seviyesini bilmek nadiren olanaklıdır. Yüklerin asla üretilmediğini vurgulamak önemlidir. Atomdaki pozitif yükler (proton) ve negatif yükler (elektron)olarak açığa çıkarlar.Elektrik etkisi ise elektronlar bir atomdan bir diğerine geçtiğinde oluşur.Benzer yada farklı iki madde birbirine değdirildiğinde maddelerden biri elektronlarını verip pozitif yüklenir,diğeri de aldığı için pozitif yüklenir.

Bir maddeye aktarılan elektron miktarı oldukça büyüktür.Örnek vermek gerekirse un yada şeker gibi toz maddeler bir tübün içinden geçirildiğinde borunun duvarlarına yapışır. 100,000’dan 1 milyona kadar olan elektronlar her bir parçacığa transfer edilir.Halıyla kaplı bir zeminde yürüyen bir insan 10–7 C’luk yükü olan bir kapı tokmağına dokunduğunda çarpılmaya uğrar.Borudan kayan toz halindeki maddelerin de 10–7 C kg–1lık yükü vardır.Bir parça bezi plastik bir dosyaya sürdüğümüzde 10–7 C lık bir yüke sahip olur.

Katıların sürtünmesi, birbirlerine çarpmaları, döndürme-çalkalama ( santrifüj ) etkisi, titreşim, parçaların bölünmesi ve dilimlenmesi, toz ve sıvıların hava içinde hareketleri, plastiklerin ısıtılması ve soğutulması, sıkıştırılması ve preslenmesi, film sarma ve açılmasında veya şekillendirilmesin de, yalıtkan malzemelerin merdaneler arasından geçmesi esnasında çekici merdanelerin ürün yüzeyine sürtmesi sebebi ile statik yük’ olarak bilinen statik yüklenme (tribo elektrik ‘) olayına yol açar.

GALERİ