Sıcaklık Sensörleri ve kullanım alanları

Sıcaklık Sensörleri

Endüstriyel ortamlarda sıcaklık ölçümünün önemi giderek artmaktadır. Farklı ortamlarda birbirinden ayrı özelliklere sahip sıcaklık ölçüm teknikleri ortaya çıkmıştır. Kullanım ortamına, sıcaklık ölçme aralığına ve proses şartlarına göre doğru sıcaklık sensörlerinin secimi ön plana çıkmaktadır. Sıcaklık sensörleri sıcaklık ölçüm aralığına göre çeşitli yarı iletken malzemeler olabileceği gibi termistörlerde ( PTC-NTC vb.) daha düşük sıcaklık uygulamalarında maliyet açısından ön plana çıkmaktadır. Piyasada en yaygın olarak , termokupl (Fe-Const,NiCr-Ni, PtRh-Pt) ve termorezistans(PT100-PT1000 vb.) kullanılmaktadır.Thermocopuller ,yüksek sıçaklıklarda ve hızlı ölçüm elamanı olarak tercih edilirler, dezavantajı belli bölgelerde doğrusal çalışmazlar.
Thermorezistanslar ise nispeten düşük sıçaklıklarda ve yüksek doğruluk istenen proseslerde tercih edilir.

GALERİ