Metrik Sisteminin Doğuşu ve İlk Kilogram

METRİK SİSTEMİN DOĞUŞU VE İLK KİLOGRAM
Fransız ihtilalinin ardından metrik sistemin doğuşu gerçekleşti .1790 yılında 16.Louis ülkenin önde gelen bilim adamlarından bir komite oluşturularak tutarlı bir ölçme-tartma sistemi oluşturulmasını istedi.19 Mart 1791 yılında komite çalışmasını tamamladı.Önerilen sistem birim uzunluğa dayanıyordu. Birim uzunluk kutup ile ekvator arası uzaklığın on milyonda biri olarak tanımlanmış ve metre olarak isimlendirilmişti.Birim ağırlık ise bu birim uzunlukça hesap edilmiş bir birim hacim suyun donma noktasındaki ağırlığı olarak tanımlanmıştı.26 Mart 1791 yılında komitenin çalışması Louis tarafından kanunlaştırıldı.1799 yılına gelindiğinde komite ikinci kez toplandı.Kütle standartı için bir desimetre küp suyun 4 derecedeki ağırlığı olmasında anlaşıldı ve buna kilogram denildi.Dolayısıyla bir gram da bir santimetre küp suyun ağırlığı olaçaktı.Yeni standart kütleye eşit olaçak şekilde pirinç ağırlıklar imal edildi .Daha sonra ise Platinyum kütle imal edilerek bu ağırlığa eşit olaçak şekilde kalibre edildi .Bu ağırlık daha sonraları kilogram des archives olarak bilineçek ve pek çok Avrupa ülkesinin standart ağırlığı olaçaktır.1870 ve 1872 yıllarında Fransız hükümeti metrik standardın tartışılması için çağrıda bulunarak üçüncü toplantıyı tertipledi.On sekiz ülkenin katıldığı bu toplantıda metrik standardı koruma ve doğrulama yetkisi ve görevi Comite international des poids et mesures (Uluslararası Ölçme ve tartma Komitesi ) ile Bureau International des poids et Mesures( Uluslararası Ölçme ve Tartma Bürosu ) 'na verildi .Bu toplantı neticesinde yeni kilogramın %90 platinyum ve %10 iridyumdan yapılmasına karar verildi.George Matthey of Johnson ( Matthey & Co) yukarıdaki yüzdelerle üç adet silindirik parçayı imal ederek metalurjist Claire Deville' teslim etti.Bu üç parça alaşım kalibre edildi ve kilogram des archives ile karşılaştırıldı ve bu parçalardan biri uluslararası kilogram prototipi olarak kabul edilip K olarak isimlendirildi .1882 yılında Matthey & Co'dan 40 adet bir kilogram daha sipariş edildi.BU parçalar 1884 yılında imal edilip kalibrasyonları tamamlandı ve 20 ülkeye dağıtıldı.Kilogramın kısa tarihçesi bu şekildedir. Ulusal Metroloji Enstitüsü UME 'deki laboratuarlar farklı Ülkelerdeki enstitü laboratuarları ile akredite olmuş ve ülkemizde hizmet vermektedir.

GALERİ