Loadcell Nedir?

LOAD CELL NEDİR ?
MÖ 5000 yıllarından günümüze kadar tartma işlemi için eşit kollu terazilerden faydanılmaktadır.Bir diğer tartma metodu ise zemberekli terazilerdir.Zembereğe bağlı bir ibre vardır ve bu ibre ağırlığın gösterilmesi amacıyla kullanılır.Bu terazilerin avantajı kalibre edildikten sonra standart bir kütleye ihtiyaç duymamasıdır.tekrarlanabilirlik ve güvenirlik açısından yay malzemesinin uygun seçilmesi, zembereğin yeteri kadar kurulması göstergenin belli bir aralıkta doğrusal cevap vermesi için önemlidir.Çalışmamızın konusu olan yük hücresi ( load cell ) de ağırlık ölçmedeki bir diğer metottur.Ağırlığın elektronik bir ekranda gösterilmesi ( indication ) için en uygun dönüştürücü ( transducer ) yük hücresidir.Yük hücresi esaslı ağırlık göstergeleri veya kısaca elektronik teraziler teknik olarak zemberekli terazilere benzerler.Yay elamanı olarak çelik veya alüminyum kullanılmakta, fakat malzeme ölçüm almaya elverişli özel şekiller verilmektedir. ( Bir yük hücresinin yay elamanı şekil itibari ile bir yaya hiç benzemese de prensip olarak aynıdır.) Yük hücreleri uzama ölçer (strain gage ) tabanlı dönüştürücülerdir.Uzama ölçerler ise bir sistemin veya müstakil bir yapının statik ve/veya dinamik mukavemetinin analiz edilmesinde kullanılan değişik büyüklük ve formdaki elektronik yapılardır .Ticari yük hücrlerinde ise 4 yada 5 farklı formda ve büyüklükte uzama ölçer kullanılmaktadır (Çeşitli kompozitler,mermer seramik cam ve beton vs.içi imal edilmiş analiz amaçlı özel uzama ölçerler konumuzun dışındadır.)Yük hücresi müstakil bir yapıdır tartma işlemi ise genellikle statik bir ölçmedir.Ağırlık ölçmede kullanıldığı için sadece tek eksen üzerinde çalışırlar .(Ağırlık dünyanın ,bir kütleyi belli bir ivme ile çekmesi neticesinde oluşur ve bu çekim etkisi dünyanın neresinde olduğunuza göre değişkenlik gösterir.) Bir diğer isimleri de kuvvet dönüştürücüleridir.Kuvvet ise kütlenin ivme ile çarpımından oluşur.Ağırlık bir kütlenin yere göre dik eksendeki çekim kuvvetine denk düşer .

GALERİ