Load cell in Tarihçesi

LOAD CELL NEDİR?NASIL ÇALIŞIR?
M.Ö. 5000 yıllarından günümüze kadar kütle tayini için eşit kollu terazilerden faydalanılmaktadır.Bir diğer metot ise yaylı terazilerdir. Yaylı terazilerde yaya bağlı bir ibre (gösterge) vardır ve bu ibre bir skala üzerinden ağırlığın gösterilmesi amacıyla kullanılır. Bu düzeneklerin avantajı kalibre edildikten sonra standart bir karşıt kütleye ihtiyaç duymamasıdır. Tekrarlanabilirlik ve güvenirlik açısından yay malzemesinin uygun seçilmesi göstergenin belli bir aralıkta doğrusal cevap vermesi için önemlidir.İmal ettiğimiz yük hücreleri (load cell) de ağırlık ölçmedeki bir diğer metottur. Ağırlığın elektronik bir ekranda gösterilmesi (indication) için en uygun dönüştürücü (transducer) yük hücresidir. Yük hücresi esaslı ağırlık göstergeleri veya kısaca elektronik teraziler teknik olarak yaylı terazilere benzerler. Yay elemanı olarak özel çelik veya alüminyum alaşımlar kullanılmakta farklı ıslah ve yaşlandırma teknikleri ile tekrarlanabilirlik ve süneklik performansları artırılmaktadır. Load cell gövdesine çeşitli yöntemlerle ölçüm almaya elverişli özel şekiller verilmektedir. (Bir yük hücresinin yay elemanı şekil itibariyle bir yaya hiç benzemese de prensip olarak aynıdır.) Yük hücreleri uzama ölçer (strain gage) esaslı dönüştürücülerdir. Uzama ölçerler ise bir sistemin veya müstakil bir yapının statik ve/veya dinamik mukavemetinin analiz edilmesinde kullanılan değişik büyüklük ve formdaki elektronik yapılardır. Yük hücrelerimizde çeşitli form ve büyüklükte uzama ölçerler kullanılmaktadır.Yük hücresi müstakil bir yapıdır tartma işlemi ise genellikle statik bir ölçmedir. Kütle tayininde kullanıldığı için sadece tek eksen üzerinde çalışırlar. Ağırlık ve kütle sıklıkla karıştırılan konulardan biridir. Ağırlık cismin hangi cisim tarafından kütle çekimine maruz kaldığı ve cisimlerin görece pozisyonlarına göre değişiklik gösterir. Ağırlık fenomeni yer kürenin, üzerindeki bir cismi kütle çekim etkisi ile belirli bir ivme ile çekmesi neticesinde oluşur ve bu çekim etkisi (dolayısıyla ölçülen ağırlık) dünyanın neresinde olduğunuza göre değişkenlik gösterir.Yük hücrelerinin bir diğer ismi de kuvvet dönüştürücüleridir. Kuvvet ise kütlenin ivme ile çarpımından oluşur. Ağırlık, bir kütlenin yere göre dik eksendeki çekim kuvvetine denk düşer.

GALERİ