Kalite Sistemi İçinde Check Weigher'in yeri

KALİTE SİSTEMİ İÇERİSİNDE CHECKWEIGHER ' IN YERİ
Kontrollü tartım başlı başına bir kalite düzeltme aracı değildir, fakat iyi tasarlanmış bir kalite kontrol programı ile etkili bir cihazdır. CheckWeigher devam eden süreç hakkında rapor veren bir mesaj aracıdır. Uygun bakım ve periyodik testleri sayesinde CheckWeigher sisteminiz ürünlerinizden hiçbirinin müşterilerinize ya da son kullanıcılarınıza istenen ağırlıkların dışında ya da tamamlanmamış paketler halinde ulaşmasına izin vermez. CheckWeigher’in kendi potansiyelinde çalıştığından emin olabilmemiz için her bir fabrikada temizlik programları ve bakım tedbirleri alınmalıdır. Bazı CheckWeigher üreticileri bakım tedbirleri için kontrat yaparak sistemlerini en üst kalite seviyesinde tutmaya çalışmaktadırlar. Mükemmel seviyedeki bir CheckWeigher bölge ayar parametreleri yanlış girilmiş bile olsa ağırlık dışı paketlerin hat boyunca devam edebilmelerini sağlamalıdır. Kalite personelleri kabul edilebilir ağırlık limit değerlerini ve her bir ürün ve hat için CheckWeigher’ da gerekli olan doğruluğu anlamaları gerekmektedir.

GERİ BESLEME, DENETLEME VE İZLEME
CheckWeigher tüm istatistiksel proses kontrolü(SPC) için artan oranda hem bir giriş cihazı hem de geri besleme mekanizması olmaktadır. CheckWeigher sayabilir, istatistiği hesaplayabilir ve ağırlık tabanlı üretim hatlarında diğer sistemlere otomatik olarak geri besleme gönderebilir. CheckWeigher diğer denetleme cihazları olan kapak detektörleri, metal detektörleri ile entegre şekilde çalışabilir.Bir denetleme cihazı olarak CheckWeigher ISO,Müşteri ,Acente ve Şirket içi ihtiyaçlar için proses bilgilerini verebilir. Daha önce de bahsedildiği üzere, CheckWeigher ekran üzerinde bilgi verebilir, dahili yazıcısı ile çalışabilir ya da PC tabanlı veri toplama sistemi için çıkış sinyali üretebilir. Kontrol işlemi bir PLC ile senkron yapılabilir, bir SCADA sistemi ve CheckWeigher arasından bir ara yüz oluşturulabilir. Günümüzde CheckWeigher Kalite kontrol ve izleme için birçok özelliğe sahiptir. Kendi sisteminize ve organizasyonunuza maksimum fayda ve değer sağlayabilmesi şu anki CheckWeigher’inizi ve gelecekte kullanmayı düşündüğünüz CheckWeigher’in bütün özelliklerini araştırdığınızdan emin olun.

İHTİYAÇ DUYULAN MINIMUM DOĞRULUĞU TANIMLAMAK
CheckWeigher’inizin mümkün olan en iyi verim ve kullanışlılıkta çalışmasını garanti altına almanız ve sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için minimum hassasiyet değerlerine ihtiyacınız vardır. Olabilecek en iyi hassasiyet sizin uygulamanıza uygun olmayabilir. CheckWeigher’in çalışacağı çevre şartlarının yanı sıra ürünü taşımak için yapılması gerekenler iyi düşünülmelidir. Laboratuar kalitesindeki bir CheckWeigher , zorlu çevre şartlarının olduğu tesislere ya da gıda sektörüne uygun olmayabilir.Bundan dolayı CheckWeigher’i satın alırken hassasiyetle birlikte çevresel şartlar ve paket özelliklerini de bilmek gerekir. 2 temel çeşitte CheckWeigher uygulaması bulunmaktadır ki bunlar “DOLUM” ve “SAYIM ” şeklindedir.”DOLUM” çeşidi serbest akışa sahip yâda hacimsel ürünler içindir. SAYIM ise bir parçalı ürünün ağırlığına ya da bir paketteki belirli bir ürünün ağırlığını kontrol eder.

DOLUM
Dolum uygulamalarındaki daha iyi doğruluk oranı daha az ürünün atılması anlamına gelecektir. Bu hem dolum makinesini hem de CheckWeigher’i ilgilendirir. Dolum işleminde, çalışma şartlarınız ve uygulamanız için olabilecek en iyi CheckWeigher doğruluğunu istersiniz. Bir başka önemli şeyde daradır ya da konteynır ile ağırlık değişimidir. Fakat esasında dolum ağırlık dağılımını kontrol eden şey dolum makinesidir. Ürün atma işlemini ya da yüzdesini azaltmanın en verimli yolu dolum makinesinin standart sapmasını azaltmaktır. Dolumdaki küçük değişimler hedef ağırlığın etiket değerine daha da yaklaşmasını sağlayacaktır.

Dolum makinesinin standart sapmasını aşağıdaki ipuçlarını kullanarak azaltabilirsiniz;
 Ürüne uygun dolum makinesi kullanın
 Dolum makinesini yukarıda bir yerde durmasını sağlayın.
 Dolum makinesine düzgün, değişmeyen(uniform) ürün akışını sağlayın.


SAYMA
Her bir paketteki ürünleri ağırlığına göre saydığınızda ya da olmayan bir parçayı aradığınızda paketin ve tüm içeriğin standart sapmasını hesaplamanız gerekmektedir. Standart sapma üç ile çarpılır(3*STDtotal) ve ağırlık olarak algılanabilecek en küçük parçanın değerinden daha küçük olmalıdır. Eğer 3 tane standart sapma en küçük üründen daha büyükse ürünün paketin içinde olup olmadığını ağırlığından anlayamayacaksınız demektir. Paketlerin toplam varyansı (Değişimi) kontrol etmek istediğiniz en küçük üründen daha ağır ise CheckWeigher size uygulamanızda yardımcı olmayabilir. Bir Dara-Brüt kontrollü tartım sistemi paketteki en büyük değişim şartlarında kullanılabilir. Eğer paketin toplam varyansı ürün ağırlığından daha küçükse ,CheckWeigher doğruluğu “en küçük ürün eksi toplam paket ağırlığı değişimi “nden küçük olmalıdır , yani <0,8*(Wcomp-3*STDtotal) olarak hesaplanır ki buradaki Wcomp en küçük ürünün ağırlığıdır.STDtotal ise paketin ve tüm içindekilerin standart sapmasıdır. CheckWeigher doğruluğu(ACW) 1,2 ya da 3 standart sapma ile aynı formülden tanımlanabilir.

GALERİ