Check Weigher' in Doğruluğunu Neler Etkiler?

CHECKWEIGHER' IN DOĞRULUĞUNU NELER ETKİLER ?

Herhangi bir üreticinin CheckWeigher’ inin doğruluğunu çeşitli koşullar etkileyebilir. Bu problemlerin telafi edilmesi ya da ortadan kaldırılması için bazı yöntemler vardır. CheckWeigher satın almaya karar verdiğinizde tesisinizde ve kendi ürününüzde CheckWeigher’in doğruluğunu etkileyebilecek herhangi bir etken olup olmadığını düşününüz.

ÇEVRE
Tüm terazilerdeki doğrbuluk üzerinde çevrenin etkileri vardır. Bazı CheckWeigher’lar en zorlu çevre şartları ile başa çıkabilmek için diğerlerinden daha iyi donanımlıdırlar. CheckWeigher doğruluğu üzerinde bazı çevresel tehlikeler etkilidir. Bazı loadcell’ler sıcaklık dalgalanmaları ile başa çıkabilecek özellikte değildir. Eğer loadcell’lerdeki straingauge’ler nem ve bozucu dış etkenlere karşı korunmamışsa aşırı sıcaklık ve nem şartları loadcell’in doğruluğuna zarar verecektir. Terazinin üzerine düşen parçacıklar ve tozlar CheckWeigher’in darasını değiştirebilir. Eğer bu parçacıklar sürekli bir şekilde düşerse CheckWeigher’de sürekli şekilde sıfırlama yapmak zorunda kalacaktır. Terazi bölümünü dış ortamdan korumalı yapmak ya da CheckWeigher etrafında makul temizlikte bir üretim alanı oluşturmak çok daha verimli çalışma yapılmasını sağlayacaktır. Herhangi bir titreşim terazi üzerinde gürültü ya da istenmeyen sinyal olarak algılanır. Bunun sebebi bir hopper ,yanı başındaki bir press ya da CheckWeigher hattının bağlı olduğu diğer bir konveyör olabilir. Bir çok CheckWeigher otomatik olarak dışarıdan gelen gürültüyü filtreleyebilirsiniz. Fakat en iyi performans için CheckWeigher çevresel titreşimlerden izole edilmiş olmalıdır. Hava akımları da ,kalıntı parçacıklar gibi CheckWeigher’in gösterimini etkileyebilir. Özellikle İlaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılan çok yüksek hassasiyetli CheckWeigher’larda kaymaların önlenmesi kritik öneme sahiptir. Hava akımı minimum seviyede tutulsa bile zamanla meydana gelecek kaymalar için önlem alınması faydalı olacaktır. Yüksek hassasiyetli bir teraziniz varsa, ellerinizi teraziye platformuna dokundurmadan üzerinde geçirmeyi deneyin. Bir ağırlık değişimini göreceksinizdir. Aynısı şekil 0-5 ‘deki şartlarda da olacaktır. Elektrostatik boşalma ve Radyo Frekans etkileşimi(RFI) gibi elektriksel gürültüler(parazitler) CheckWeigher gösterimini bozabilir. RFI , çağrı cihazları,cep telefonları ve telsizler gibi buna benzer başka cihazlar tarafından oluşturulabilir.Terazi üzerinde statik alan oluşturmak hızlı bir şekilde terazi ağırlık değeri üzerinde görülebilir ve bu filtrelenemez.Statik alan teraziden geçen ürün ya da makine tarafından oluşturulabilir. Korozif (Aşındırıcı ya da bozucu) çevre şartları, bir loadcell’e ya da diğer terazi elemanlarına zarar verebilir. Tesisinizdeki ürünlerinizi ve temizlik prosedürlerini düşünmelisiniz.

CheckWeigher birçok ürün için kullanılabilir. Paslanmaz çelik parçalar su ile sürekli temasta ya da zorlu çevre şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır. Diğer parçalar ise koruyucu boya ile kaplanabilir ancak bu zorlu çevre şartlarında yada sulu ortamlarda sürekli korumayı sağlamayabilir. Bazı loadcell’ler alüminyumdan yapılmıştır. Bunlar iyi çalışırlar ve paslanmazdan yapılanlara göre daha ucuzdurlar ancak bu loadcell’ler suyla ya da Korozif diğer malzemelerle temasa göre tasarlanmamışlardır. Korozif etkinin olabileceği ve nadiren sulu olabilecek ortamlarda bile kullanılmamalıdır. Düşük doğruluk değerlerinin en yaygın sebeplerinden biri de CheckWeigher’in yanlış kullanımıdır. CheckWeigher ile birlikte ya da onun etrafında çalışan bir kişi bilmeden CheckWeigher’e zarar vermektedir. Yaygın örneklerden bazıları: Tartım platformunun üzerine adım atmak, bir vidayı sıkmak gibi sebeplerden herhangi biri ile loadcell üzerine aşırı yük uygulamak, tartım bandını kaydırmak ve CheckWeigher’i yanlış şekilde temizlemektir.

CHECKWEIGHER’İNİZİ ÇEVREDEN KORUMAK İÇİN İPUÇLARI
 İyi korunmuş strain-gauge’leri olan bir loadcell kullanın.
 Çalışma alanınızı temiz tutun ya da terazinizi düşebilecek parçacıklardan koruyun.
 Başka hiçbir mekanik sistem CheckWeigher’e dokunmamalıdır.
 Bütün CheckWeigher sağlam bir şekilde durmalı.
 CheckWeigher’i diğer yüksek titreşimli makinelerden izole edin.
 CheckWeigher’i rüzgârdan ve hava akımlarından izole edin ya da gerekiyorsa terazi koruyucu önlem alın.
 Teraziye dokunan bütün parçaları ve koruyucuları topraklayın.
 Gerekiyorsa ürünlerin statik elektriğinin sıfırlayın(De-Ionize)
 Radyo dalgalarından CheckWeigher’i koruyun.
 Voltaj yükselmelerinden hattınızı koruyun.
 Kendi tesisinizin şartlarında çalışmaya uygun mekaniği seçin.
 Çevre için uygun olan loadcell’i kullanın.
 Sistem hakkında CheckWeigher ile alakalı olan tüm personelinizi eğitin. Buna operatörler, mekanikçiler, bakım görevlileri ve üretim mühendisleri de dahildir.
 CheckWeigher’in rutin bakımlarını ve temizlik işlemlerini üreticinin talimatları doğrultusunda yapın.

ÜRÜN
CheckWeigher için ideal bir ürün, CheckWeigher üzerinden geçişi sırasında tekparça ve düzgün bir pakette olan, şekil değiştirmeyen, sallanmayan ya da titreşim yapmayan özelliklerinde olmalıdır. Sıvı bir ürünün viskozitesi(Akışkanlık Katsayısı) ürün sallandığında ya da titreşim yaptığında CheckWeigher tarafından yapılan ağırlık okuma işlemini etkileyebilir.

Paket terazi platformunun üzerinden geçiyorken ne kadar dengesiz bir içeriğe sahipse terazi doğru ağırlık değerini okuyabilmesi için o kadar fazla zamana ihtiyaç duymaktadır.Ürünün stabil olmasını sağlamak için birçok seçenek vardır. Diğer düşen parçacıklar gibi teraziye düşen gevşek ürünler ağırlığın doğru gösterilmesine engel olabilir. CheckWeigher’lerin çoğu hattı boş gördükleri anda periyodik olarak teraziyi yeniden sıfırlarlar, fakat çoğunlukla bu her seferinde yapılabilecek bir işlem değildir. Sıfır okuma düşen ürünlerin hesaplanmasını sağlar ancak yine de atılan her ürünü yakalayamayacaktır. Örneğin açık paketli bir un CheckWeigher’den geçiyorken paketteki un platformun üzerine dökülebilir. Bu dökülen malzeme bir sonraki paket gelene kadar temizlenemeyebilir. CheckWeigher bir sonraki ürün gelmeden önce sıfırlama yapabilmesi için yeterince zamana sahip değildir. İkinci sırada gelen paket olması gerekenden düşük bir ağırlıkta olsa bile CheckWeigher bu ürünü terazi üzerinde kalan malzemeyle birlikte görebileceği için kabul edebilir.

Küçük ve geniş bir paket, uzun ve ince bir paketten her zaman daha stabildir. Şampuan kutuları çoğunlukla fazla olan yüksekliklerinin genişliğe oranı sebebiyle dengesiz (unstable) olarak düşünülürler. Bir şampuan şişesi teraziden geçerken ya da başka bir konveyöre transfer olurken sağa sola devrilebilir, sallanabilir. Sallanan ya da yan yatabilecek düzensiz bir ürün okuma hassasiyetini etkileyecektir çünkü asla terazi üzerinde tam olarak düzgün durmayacaktır. Teraziden önce ve sonra kullanılabilen sıralama rayı yardımcı olabilir ancak terazi üzerindeki ürüne dokunamaz. Yüksekliğin genişliğe olan oranı gibi ürünün alt yüzeyi de çok önemlidir. Teraziye ne kadar çok yüzey dokunuyorsa o kadar iyidir. Ağırlık merkezi ne kadar aşağıda ise paket o kadar daha stabil olacaktır. Bundan dolayı CheckWeigher üreticisine kendi ürününüzün fiziksel boyutlarını olduğu gibi alt yüzey alanı bilgisini de vermeniz önemlidir. Düzgün yüzeyli kartonları ve bazı kutuları tartmak, şekli ve alt yüzeyi üründen ürüne değişen paketleri tartmaktan daha kolaydır. CheckWeigher’i programlarken değişken şekilli ürünleri hesaba katmak daha zordur ve daha kısa bir tartım zamanında sonuç alınabilir. CheckWeigher’lerin çoğunda teraziye giriş yapan ürün bir foto sensor tarafından görülür. Yuvarlak olmayan bir yüzeye sahip ürün bir taraftan diğerine dönerken ya da kayarken teraziyi ağırlığı okuması için çok erkenden uyarabilir ve ürün gerçeğinden hafif algılanabilir. Ürünler CheckWeigher’e her zaman aynı doğrultuda gelmelidirler. Yansıtıcı ürünlerden örneğin metalik yüzeyliler, saydam paketler ve üzeri sarılmış kartonlar fotoselin kafasını karıştırabilir. Sonuç; tartımın geç kalması (daha hafif bir ürün gösterme) ya da tartımı hiç görmeme olabilir.Problem fotoselin açısını düzelterek ya da yansıtıcı reflektörlü fotosel kullanarak çözülebilir. Ürünlerin aynı aralıklarla ve zamanlarla gelmemesi terazi üzerinde bir seferde birden çok ürün olmasına sebebiyet verebilir. Pratik yöntem olarak ürünler terazi bölümünün uzunluğundan birkaç inch daha uzun aralıklarla gelmesi istenir.

CHECKWEIGHER’LER İÇİN EVRENSEL ÜRÜN KULLANIM İPUÇLARI
 Teraziden önce ve sonra kullanılan sıralayıcı parça, ürün stabilliğine katkı sağlayacaktır fakat ürünler tartılırken yan taraflardaki raylara dokunmamalıdırlar.
 Ürünün düzgün durması bir problem ise yeniden sıfırlamayı ya da otomatik darayı kullanın. Paketler arasında yeterli boşluğu CheckWeigher’in yeniden sıfırlama yapması için bırakın.
 Daha geniş olan daha iyidir. Kısa, geniş bir ürün uzun ve ince bir üründen daha durağandır(stabil).
 Sert ve düzgün bir ürün profili, torbalara ya da serbest akışa sahip ürünlere göre tartım işlemleri daha tutarlı şekilde yapılabilir ve daha iyi paket akışı sağlanabilir.

GALERİ