Check Weigher(CW) Niçin Gereklidir?

CHECKWEIGHER NİÇİN GEREKLİDİR?
Paketleme ve İşleme Firmaları genellikle CheckWeigher’i paketleme hatlarında “ POLİS ” olarak kullanır. CheckWeigher üretim hattı üzerindeki ağırlık kontrol merkezidir ve beklenmeyen düşük veya fazla ağırlıklı paketlerin müşteriye hiçbir zaman ulaşmasına izin vermez. Ticaret Bakanlığı Ulusal Standartlar ve Teknolojiler Enstitüsü, toptancılar, perakendeciler ve üreticiler için paketler üzerindeki özel net içerik kurallarını tanımlar.Buna ek olarak detaylı bir şekilde örnekleme ve test prosedürünün nasıl, nerede ve ne ile test edileceği belirtilmiştir.Bu bölüm kontrol edilmesi gereken minimum paket sayısını, paket büyüklüğünü ve buna ek olarak ağırlık değerini anlayabilmek için açılması gereken paket sayısını belirtir.Bu bölüm izin verilebilecek eksik ağırlıklı ürünlerin sayısını, bunun yanında Maksimum İzin Verilebilen Değişim(MİVD)’i aşmayacak şekilde düşük ağırlıklı olması için izin verilen toleranstaki paket ağırlık değerini belirler. Paketlenmiş ürünler, genellikle paket ağırlığına bağlı olarak MİVD değerine göre CheckWeigher ile tartım işlemi yapılır. Devlet Ağırlık ve Ölçüler Ofisi tarafından tanımlanan net muhteva/içerik yasalarını düzenler ve uygulatır.Paket kontrolü sonunda yapılacak resmi işlem sözlü avsiye, talimat, uyarı ya da yasal işlem olabilir. Denetleyici ve kuruluş yetkili kişisi arasındaki sözlü görüşme yasalara ve tüzüğe genel uygunluğu ifade edebilir. Bu görüşme, tartım örneklerindeki tutarsızlık, hassasiyet yada değişimin denetleyicinin benzer paketlerde elde ettiği değerlerden daha kötü olması durumunda bu konuya da dikkat çekebilir.

Eğer kontrol prosedürü bu bölümde listelenen uygunsuzlukların herhangi birini ortaya çıkarırsa, organizasyon yasal gereklilikleri ihlal etmiştir ve denetleyici cezalandırıcı işleme gerek duyabilir. Bu gereklilik durumları;
* Bir yada daha fazla paketteki aşırı gramaj eksikliği hatası durumunda.
* Tüm koli paketleri için ortalama bir negatif hata durumu.
* Ağırlık-Fiyat etiketleri olan bir ya da daha fazla pakette fiyat hesaplaması
yapılan satış işleminde bariz hata durumu.


UYGUN OLMAYAN ORGANİZASYONLARA KARŞI YASAL UYGULAMALAR
Yasal işlemler dikkatli bir yargılama ile müfettişten gelen her bir talimat ile ya da hâkimin kararı olabileceği üzere birçok şekilde uygulanabilir.
* Satışı İptal ya da Durdurma emirleri normalde resmi olarak tekrar satış için izin verilene kadar bütün işlemleri durdurur.
* Yeniden tartmak ya da talimatlara dikkat etmek içerik ya da etiket değerleri doğrulanana (Standart Paketlerin dışındaki Sadece Rasgele Paketlere Uygulanabilir) kadar bütün bir serinin satılamayacağı anlamına gelir.
* Davadaki Savcı, kuralları ihlal etme durumunu, kanıtları satın alarak ya da el koyarak ispat eder.
* Akıllı CheckWeigher ve ağırlık kontrol teknikleri uygulamaları, paketleme üreticilerine gerçekte, düşük ağırlıklı paketler hakkında gelebilecek müşteri şikayetlerini ya da yasal problemlerin hepsini ortadan kaldırmanıza izin verir. İyi tasarlanmış ve kurulmuş bir CheckWeigher sistemi üreticilere belirgin bir şekilde, geliştirilmiş CheckWeigher doğruluğu ya da dolum prosesine geri besleme ile ortalama dolum ağırlığı değerini olması gereken seviyeye çekerek ağır(Olması Gerekenden) paketlerden kaynaklanan maliyet artışının önüne geçer.
CheckWeigher’i Nerede Kullanmalısınız Üreticiler genellikle CheckWeigher’i üretim hattının sonunda ürün paketlenmeden önce veya paketlenmenden sonra kullanırlar. Üreticiler CheckWeigher’i dolum işleminden sonra dolumu kontrol etmek ya da bir paketçi ya da kartoncu elemandan sonra unutulan ya da fazladan eklenen bir şey olup olmadığını anlamak için kullanırlar.

CheckWeigher Tipik Olarak Hangi Ürünleri Tartar?
CheckWeigher 1 gramdan Yüzlerce kg ağırlığındaki ürünlere kadar düşünebileceğiniz her üretilen üründe kullanılabilir ve kullanılmalıdır da. Aşağıdaki maddelerde hangi türdeki ürünlerde CheckWeigher’i tartım işlemi için kullanabileceği gösterilmiştir.
* Paketlenmiş her türlü gıda malzemesi; çikolata, şeker, gofret, baharat, un, pirinç,şeker, çay v.b ürünler
* CD’ler, Kutulanmış Diskler ve diğer kartonlu ürünlerde eksik bir kâğıt talimat ya da başka herhangi bir şeyin olup olmadığı durumlarda
* Ağırlıklarına göre bir şişedeki ilaçları, yâda bir çantadaki cıvataların sayısını bilerek eksik ya da fazla olup olmadığını tespit etmek,
* Ekmek, Yoğurt gibi karışımların yoğunluğunu ve hacmini ya da uçucu özellikteki hava yastığı bataryaları gibi güvenlikli çalışabilmesi için olması gereken hacim değerini kontrol etmek amacıyla.
* Değişen ağırlıklardaki ürünleri depo ya da teslimat servisleri için fatura ya da gelecekte kullanılmak üzere bilgi amacıyla arşivlemek için tartım yapma.
* Islak mendil, aeresol gibi kozmetik ve temizlik ürünleri sekötünde

GALERİ