Check Weigher(CW) Nedir?

CHECKWEIGHER NEDİR ?
CheckWeigher bir ürünün üretim hattından geçerken tartılmasını sağlayan sistemdir, bir önceki ağırlık bölgesine göre ürünü sınıflandırır ve kendi sınıflandırmasına göre atar veya sıraya sokar. CheckWeigher bir üretim hattı üzerindeki ürünlerin %100’ünü tartar.

Tipik olarak Giriş bölümü, Tartım bölümü, Çıkış bölümü, Şutlama veya Hat ayırıcı ve Bilgisayarlı kontrol sistemi CheckWeigher’in fiziksel sistemini oluşturur. CheckWeigher ve Bileşenleri nasıl kullanıldıklarına, tartılan ürüne ve tartım yapılan çevre şartlarına göre oldukça değişiklik gösterebilir. Basitçe açıklamak gerekirse CheckWeigher ürünü tartar, sınıflandırır ve ayırma işlemini yapar.

CheckWeigher’in Tipik Kullanımları
1) Dolumu yapılan paketlerin ağırlıklarını düşük ve (veya) fazla olması durumunu kontrol eder.
2) Önceden paketlenmiş ürünlerin net içeriğinin yasalara uygun olduğunu garantiler.
3) Pakette eksik olabilecek bileşenlerin, etiketler, kullanma kılavuzu, kapak ve kuponlar da dâhil olmak üzere kontrolünü yapar.
4) Eksik bir karton, şişe, çanta ya da kutunun sayısını ağırlık denetimi yaparak kontrol eder.
5) Paket karışımlarındaki Katı-Sıvı oranının izin verilen standartlar içinde olup olmadığını ağırlık limitlerine karşı kontrol edilmesini sağlar.
6) CheckWeigher verilerinin toplamını kullanarak ürün kayıplarını azaltır ve dolum ayarlarını anlayabilir.
7) Ürünleri ağırlıklarına göre sınıflandırır.
8) Ürününün uygunluğunu müşteri, kurum ya da yetkili organlar ile garanti altına alır.
9) Proses performansının kontrol etmek için proses öncesi ve sonrası tartım işlemi yapar.
10) Üretim hattı verimini ölçer ve raporlar.


CheckWeigher’in İstatistiksel Kullanımları
Örnek: Dakikada 100 paket çalışan bir hatta bir kişi her saat 15 paketi örnek olarak alırsa , bu örnekleme toplam üretim üretimin yüzde kaçı olur? 60 dakikada 60x100 = 6000 paket hattan geçecektir.15 adet paket sadece 15/6000 = 0.25%. gibi küçük bir örneği temsil edecektir. Günümüz teknolojisi, CheckWeigher ‘i her zamankinden daha güvenilir ve doğru yapabilir. Kalite ekipleri tarafından elle toplanması zorunluluğu olan bilgiler CheckWeigher sistemindeki bir gözün bakışı ile bir araya getirilebilir. Kontrollü Tartımın başlıca önemi off-line çalışan bir sistemdeki aralıklı alınan örneklemelerle karşılaştırıldığında %100 örneklemeyi başarabiliyor olmasıdır.

CheckWeigher’ in İstatistiksel Kullanımı Şunları İçermektedir;
* Üretimi ağırlık bölgesi ya da sınıflandırmasına göre analiz eder.
* Detaylı dolum ağırlık bilgisi alabilmek için 5 ya da daha fazla bölge kullanır.
* Toplam adet ve toplam ağırlık bilgisi sayesinde tüm üretimin verim bilgisini görüntülemeyi sağlar.
* Bir dakikadaki ürün sayısından tüm üretim hızının verimini görmeyi sağlar.
* Standart sapmayı görüntüleyerek, izin verilen toleranslar dışında kalınması durumunda operatörü ya da dolum makinesini uyarır.
* Yönetim ve düzenleyici kurumlar için üretim çıktılarını sistem kaydı olaraksaklar.
* Dolum kafasının performansını tekli ve çoklu kafalı sistemler için analiz eder.
* Üretim toplamı değerlerini 1 gün, 1 vardiya, 1 saat, 1 dolum ya da tüm üretim süresi boyunca alabilmek.
* İstatistiklere göre dolum makinesinin performansını görüntülemek.
* Proses ayarlaması ve manüel geri bildirim için İstatistiksel Proses Kontrol grafikleri oluşturmak
* Otomatik Proses ayarlaması, geri besleme ve kapalı çevrim kontrolü için İstatistiksel Proses Kontrolü sağlar.
* Üst seviye kontrol ve bilgi sistemlerine paketleme hattı bilgileri için bağlantı yapabilir.
* Üretim prosesine CheckWeigher’i dâhil edebilmek için, CheckWeigher’i uzak PLC istasyonu ile kontrol edebilmekte dâhil olmak üzere, bilgisayar ve PLC ile bir ara yüz oluşturulabilir.
* Kalite kontrol çalışmasını kaydeder.

"CHECKWEIGHER’İN EN ÖNEMLİ KATKISI % 100 ÖRNEKLEME YAPMASIDIR."

DENETLEME/KONTROL
CheckWeigher yukarıda ifade edilen amaçların yanı sıra ilave denetleme amaçları için de kullanılır. CheckWeigher süratli bir şekilde kalite garanti sistemi olmakta ve diğerotomatik denetleme cihazlarına aşağıdakileri kontrol etmek için entegre olabilmektedir;
* Bir karton veya kutu üzerindeki açık kalmış bölümleri
* Eksik kapakları
* Barkod etiketlerini
* Metal Kirleri

GALERİ