Anti-Statik Eliminizasyon Metotları

Statik elektrik yükünün ortadan kaldırılmasının methodları;
Statik elektrik yükü nötralizasyon ile ortadan kaldırılır.Statik yüklerin nötralizasyonunda temel prensip hangi teknik kullanılırsa kullanılsın aynıdır.Pozitif bir yüzey elektrik yüküne sahip olan bir cisimde yüklenmeyi dengeleyebilmeleri için elektronlar yüzeye doğru dağıtılmak zorundadır.Yüzey yüklenmesi negatif olduğunda fazla elektronlar yükün nötralize olması için yüzeyden çıkarılmalıdır.Yukarıda belirtilen elektronların dağıtılması ve çıkarılması şu üç yöntemden biriyle yapılabilir

1. Elektronların cismin kendisi etrafında hareket ettirilmesi,
2. Elektronların yüzeyle temas eden diğer bir cisim tarafından hareket ettirilmesi,
3. Elektronların cismi çevreleyen havanın iyonizasyonu vasıtasıyla hareket etmesi

Pasif iyonizasyon
Elektrik yüklenmiş bir nesnenin bir iletkene yaklaştırılması sonucu yükünü boşaltama eğilimi gösterir. Polonyum gibi radyoaktif kaynaklar, yüzey statik yükleri nötralize edecek şekilde onu çevreleyen havanın nötralize olmasına yol açar. Radyoaktif eliminatörlerin bir dezavantajı, sadece yıllık olarak elde edilebilir olmalarıdır.Zira, radyoaktif elementler etkilerini zaman içinde yitirirler ve yıllık bazda yenilenmeleri gerekir.

Aktif iyonizasyon
AC veya DC yüksek voltaj kullanılarak, daha sonra yüzey elektrik yüklemelerinin nötralizasyonunda kullanılabilecek iyonize olmuş hava üretebilir.AC veya DC sistemlerinin kullanımı, uygulamaya bağımlılık gösterir
AC Puls Anti statik Çubuk
AC çubuk yüksek hızlı uygulamalar dahil olmak üzere statik problemlere çözüm getirmektedir. Üretim aşamasında oluşan bozucu statik yükleri nötralize etmek için tasarlanmıştır. Çubuklar 50..60 Hz’ de 7,5 kV alternatif voltajda işlem görmektedirler. Güçlü performansı, hızlı zayıflatma zamanı ve 40 mm mesafede etkin iyonizasyon sağlamaktadır.
Puls Antistatik çubukları hava iyonlarını pozitif ve negatif iyonlara ayıracak bir elektrik alan oluşturur. Çubuğun yakınından geçirilen herhangi bir yüklü malzeme zıt yüklü iyonları çekecek ve malzeme nötralize olacaktır. Bundan sonra da malzeme ne başka ürünlere ne de makine parçalarına yapışacaktır.Aynı zamanda statik elektriğin neden olduğu toz çekimi, patlamalar, yangın tehlikesi ve elektrik şokları engellenmiş olacaktır

AC Ionization-DC Eliminators
AC eliminatörler gibi, yüksek voltaj kullanarak iyonize olmuş hava üretiminde kullanılırlar.AC eliminatörler kaynak frekansında çalışırken puls DC eliminatörler daha düşük frekanslarda işlem görürler. Negatif ve pozitif çıkışlara münavebeli olarak bağlanan bir seri verici pinlerden oluşmaktadır (Şekil 7.2). Çubuğun topraklama kaplaması plastikten yapıldığı için topraklamanın yere yakın olmasına gerek yoktur.Güç kaynağının çıkışı seçilen frekansta negatif-pozitif arasında değişken bir kare dalgadır.
Dalganın pozitif tarafı incelendiğinde, kontrol biriminin pozitif vericiye bağlı yüksek çıkış voltajını devreye aldığı görülecektir.Bu nedenle,topraklanmış cisimler ile verici uç arasında bir elektrik alan oluşur.Bu elektrik alan, verici ucun sivri bölümünde son derece güçlüdür.Aynen AC eliminatörler de olduğu gibi pozitif iyonlar üretilir ve benzer şekilde iyonlar çubuktan uzaklaştırılır.

Pulse DC Iyonizasyonu
Döngünü negatif tarafında, güç ünitesi verici parçaya yüksek negatif voltaj gönderir.Aynen AC eliminatörler de olduğu gibi, verici parçada negatif iyonlar üretilir.
İyonize çubuğun yanında statik olarak yüklenmiş bir cisim, göreli polaritelerine bağlı olarak iyonları ya kendine çekecek yada itecektir.İyonlar, statik olarak yüklü yüzeye ulaştıklarında, aynen AC eliminatörler bölümünde tanımlandığı gibi, nötralizasyon işlemi başlayacaktır.
Söz konusu işlemdeki düşük frekanslar, puls DC eliminatörler cihazının geniş bir aralıkta nötralizasyon yapabilmesine imkan sağlar.Her bir yarım döngünün göreli olarak uzun süresi, çubuktan uzaklaştırılacak alternatif iyon kümelerinin oluşuna sebep verir. Çubuktaki, pozitif ve negatif iyonların birbirlerine olan uzaklığı, tekrar birleşme ihtimallerini büyük ölçüde azaltacaktır.
Çubuktan uzak mesafelerde, statik olarak yüklenmiş yüzeye daha az sayıda iyon gönderilir.Bu nedenle, dinamik uygulamalarda, Puls DC eliminatörlerin kullanılmasında, çubukların cismin yüzeyine olan uzaklığına özel önem verilmelidir.
Puls DC sistemlerin bir ilave özelliği de, çıkış dalga şekli değiştirilebilir ve dalganın pozitif ve negatif bölümlerinin süresi azaltılıp arttırılabilir.Örneğin, nötralize edilecek yükün pozitif olduğu biliniyorsa, çıkıştaki negatif bölümün süresi arttırılabilir veya dalganın pozitif bölümü azaltılabilir.Bu süreç, negatif iyon üretimini arttıracak, pozitif iyon üretimini ise azaltacaktır ki bu pozitif yüklerin nötralize edilmesinde sistemin daha etkin olmasını sağlamaktadır.Aynı şekilde, bilinen bir negatif yük için de söz konusu uygulama geçerli olacaktır.

GALERİ