Ağırlık Ölçümü Nedir ve Tarihçesi

AĞIRLIK ÖLÇMENİN TARİHÇESİ
Bir kütlenin ağırlığının tayin edilmesi,yani ağırlık ölçme işlemi geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan metrolojinin en temel ilgi alanlarından biridir.Ortadoğunun en eski medeniyetlerinden günümüze gelinceye kadar tatma işlemi ,ağırlığı bilinen bir kütleye göre ağırlığı bilinmeyen bir kütlenin bir mesnede göre eşit uzaklıklarda dengeye getirilmesi ile yapılmaktadır.Bu düzeneğe kısaca eşit kollu terazi demekteyiz.Eski MIsır 'dan kalma 80mm uzunluğunda kuartzdan yapılmış ve kefeleri deri olan böyle bir bir düzenek halen Londra Bilim Müzesinde segilenmektedir.Esasen bir şeylerin ağırlığını ölçme ihtiyacı ,eskiden ve hemen hemen günümüzde de bilimsel değil ticari kaygılardan kaynaklanmaktaydı .Yukarıda bahsi geçen düzeneğin de Nil'in kumlarından çıkan altının ölçülmesi için kullanıldığı sanılmaktadır.
Çıkan altının ticari hayata girebilmesi ve takas edilebilmesi için tartılması şartttı ve bu bilinen ağırlıklara göre altının kıyas edilmesi ile olabiliyordu.Eski Mısır'da bilinen ağırlık olarak belkide en çok bulunduğu için arpa taneleri kullanılıyordu.200 arpa tohumunun ağırlığı bir standart birimdi ve günümüz standart birimi olan kilogramın ilkel karşılığıydı.
Ortaçağa gelindiğinde yeryüzü zenginlikleri ve hatta para halen tartılarak ölçülüyordu.Bu zamanda kullanılan stadart birim binlerce yıl önce kullanılanın aynıydı yani arpa tohumları,Hatta bu tohumlar küçük uzunlulukların ölçülmesi için de kullanılmaktaydı.
Kıymetli taşlar ve altının yanı sıra o zamanın değerli malzemeleri arasında yün,baharat ve ipek sayılabilir.Bunların ölçülebilmesi için görece ağır standart birimlere ihtiyaç duyuluyordu .Eczacılık alanında ise daha küçük standart birimleri ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaçlar için zamanla yeni standart birimler üretildi ve kullanıldı fakat bunlar hep en eski standart birime yani arpa tanelerine dayanıyor ve buna eşitleniyordu.

GALERİ